Utställning: Åsa Johanesson - Den vita blicken

Område: Växjö
Arena/Plats:
Kategori: Kultur och konst

Sällan har frågor om svenskhet, invandring och tillhörighet varit så debatterade som idag. I utställningen 'Den vita blicken' undersöker Åsa Johannesson hegemoni genom fotografi, speglad i samspelet mellan blick, kropp och landskap. Landskapet är främst Smålands inland, men också Sveriges kust.

– Projektet föddes ur en vilja att diskutera tillhörighet i Sverige genom att ifrågasätta varför frågor om tolerans och integration oftast förläggs i kontexten av Den Andre, berättar Åsa. Utställningen syftar till att synliggöra den genomskinlighet som omger normer och ideal när vi talar om svenskhet.

Det känns viktigt att poängtera att utställningen belyser en föreställning som inte är sann:

– Den vita blicken är ofta både okritisk och okunning, förklarar Åsa, den är ett resultat av normer och ideal som härstammar från myter och pseudovetenskap. Liksom vithet är fotografiet som medium ofta osynligt. Vi uppfattar fotografiet som neutralt och ser rakt in i det, förbi yta och textur. Projektet 'Den vita blicken' utgår från dessa två områden: Den osynliga vitheten och det osynliga mediet fotografi.

Utställningen utmanar stereotypa tankemönster – den belyser en världsuppfattning som snart visar sig vara instabil. Vi ser en ung, vit, blond man, och vid första anblick är det svårt att avgöra hur betraktaren är förväntad att avkoda bilderna. Bildspråket växlar mellan subtilitet och övertydlighet. Bilden av idyll förstärks av det svenska naturlandskapet och betraktaren uppmanas att ifrågasätta bildernas motiv.

Projektet 'Den vita blicken' är ett tungt bidrag till diskussionen om främlingskap, intolerans och identitet i vår samtid. Det tar avstamp i skinnet och landskapet – det blonda, blåögda och nordgermanska – och den reser frågor om våra blickar och tankar om identitet i det samtida Sverige.

Kontaktinformation

Telefonnummer
+46 47041475
Kontaktperson
Fredrik Sandblad
Arrangör e-post
konsthall@vaxjo.se
Webbsida
http://www.vaxjo.se/konsthall

Bokningsvillkor

Nordic Travel, Smålands officiella arrangör, ansvarar för bokningen på sidan.

Kundservice

Växjö Turistcenter
Residenset Stortorget, Växjö
+ (46) 470- 73 32 80
turism@vaxjo-co.se