Naturreservat Utnäsuddens övärld

Adress: Naturreservatet Utnäsuddens övärld, 351 12 Växjö Visa karta

Adress: Naturreservatet Utnäsuddens övärld, 351 12 Växjö

Detta naturreservat är fullt av öar.

I detta naturreservat hittar du olika sorters trädslag, olika öar och ett rikt fågelliv. Utnäsuddens övärld ligger vid sjön Åsnen. Här hittar du både strand, sjö och våtmarker.

Reservatet bildades 1995 och delas av Växjö och Tingsryds kommun. Utnäsuddens övärld består av en halvö och flera större och mindre öar, med olika natur. Två av öarna, Stora och lilla almö, har precis som namnet säger, ädellövskog med mycket alm. Halvön har också ädellövskog, men med ek som det dominerande trädslaget istället. Däremot har ön Harö barrskog. Skogarna är nu orörda och har förr i tiden betats. Fågellivet är som sagt rikt, med arter som till exempel fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, duvhök, storlom, småskrake, skogsduva, spillkråka och mindre hackspett. Vintertid finns det till och med chans att få se kungsörn och havsörn. Var uppmärksam på att vissa delar av reservatet har tillträdesförbud under vissa delar av året för fåglarnas skull, så att de inte störs när de häckar. Vissa vägar som leder till reservatet är dessutom privata. Därmed rekommenderas det att vandra eller cykla ungefär 3-4 kilometer från Jäts gamla kyrka, för att hitta denna pärla i Åsnens övärld.

Visa mer

Om denna aktivitet