Naturreservat Asa

Adress: Asa Naturrserervat, 360 30 LAMMHULT Visa karta

Adress: Asa Naturrserervat, 360 30 LAMMHULT

Ett naturreservat med många olika svampar.

Här hittar du ett naturreservat med myrmark, sumpskog och barrskog. Här hittar du både vanliga och ovanliga svampar.

Asa naturreservat skyddades redan 1956, då i form av ett domänreservat, men gjordes sedan om till ett naturreservat 1996. En del av skogen i reservatet sköts, medan en annan del innehåller mycket död ved, vilket gynnar insekterna som lever där. Du kan gå en kortare promenad genom reservatet, och kanske hör du några fåglars olika läten på vägen, ibland dyker nämligen pärlugglan upp här.

Visa mer

Om denna aktivitet