Naturreservat Fiolenområdet

Adress: Aneboda Kyrka, 360 30 LAMMHULT Visa karta

Adress: Aneboda Kyrka, 360 30 LAMMHULT

Naturreservat som väckt internationellt intresse.

Detta naturreservat innehåller sjön Fiolen som är speciell på grund av att den är en näringsfattig klarvattensjö, som inte har blivit övergödd av jordbruk. Dessutom finns det myrar, mosse, kärr och granskog. Floran är också speciell och det finns en viss chans att se en trana här.

Reservatet bildades runt millennieskiftet och utökades 2008. Eftersom reservatet innehåller olika sorters natur, är variationen i växt och djurliv stor. Ett exempel på detta är att den köttätande växten sileshår finns i reservatet, såväl som tuvull och myrlilja. Det finns även en gammal barrskog i Fiolenområdet, med träd som är upp till 130 år gamla.

Kombinationen av den klara sjön, myrmarkerna och den gamla skogen gör Fiolenområdet intressant även internationellt, och är väl värt ett besök.

Visa mer

Om denna aktivitet