Naturreservat Kråketorpsskogen

Adress: Loftsryd, 360 30 LAMMHULT Visa karta

Adress: Loftsryd, 360 30 LAMMHULT

Naturreservat med skogen i fokus.

Här fälldes många träd av stormen Gudrun 2005, och därmed är det en perfekt plats för att se vad som händer efteråt. Här finns lavar, mossor, däggdjur, fåglar och svamp. En vandringsslinga som tar två timmar att promenera finns i reservatet. Ni kan parkera på två ställen, på östra och västra sidan av reservatet.

Om du är fågelintresserad är detta reservatet perfekt för dig. Här finns nämligen tjäder, sparvuggla, pärluggla, hackspettar, trana och orre. När det gäller däggdjur finns det chans att se älg, räv och utter, som för övrigt är Smålands landskapsdjur. På marken växer blåbärsris och ljung, och även mossa, bland barrträden med gamla lavar på. En gömd pärla i reservatet är sjön Skärgöl. Här kan du sätta dig ner på en bänk, efter att ha promenerat längs backiga stigar, och fantisera om tomtar och troll. Reservatet bildades 1993 och förutom barrskog finns här också inslag av lövträden asp och björk. Ån Musterydsån finns i Kråketorpsskogen och längs med den har sumpskog och kärr bildats. Att reservatet innehåller så pass mycket urskog är speciellt och därmed väl värt ett besök för den naturintresserade. Reservatet är även ett Natura 2000-område.

Visa mer

Om denna aktivitet