Naturreservat Skårtaryds urskog

Adress: Norra Åreda, 355 92 Braås Visa karta

Adress: Norra Åreda, 355 92 Braås

Naturreservat med urskog.

I Skårtaryds urskog hittar du lavar, barrskog och myrar. Såväl växt- som djurliv är rikt.

Reservatet bildades 1996 och ligger vid sjön Feresjön. Träden som växer här är barrträd och är upp till 200 år gamla. Det växer även en hel del lavar på träd och stenar, som till exempel garnlav, gammelgranlav, talltagel, kattfotslav och korallav. I fågelväg kan man ha turen att få se en tjäder eller orre. I området finns också gammal ved och i en del brann det 1868, och där kan man se hur skogen ser ut efter en brand. Det finns även svamp och bär i reservatet och Smålands landskapsblomma, Linnéa, växer längs med stigen. När ni besöker reservatet, var vänlig och respektera naturen för att andra ska kunna få samma naturupplevelse. Håll er till stigarna och dra inte sönder några lavar.

Visa mer

Om denna aktivitet