Naturreservat Bokhultet - Biparadiset

Adress: Gamla Bäckaslövsvägen, 352 36 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Gamla Bäckaslövsvägen, 352 36 VÄXJÖ

I naturreservatet Bokhultet finns ett biparadis, fullt av blommor och bin!

Biparadiset är ett utflyktsmål där du kan lära dig med om bin och vad du själv kan göra för att gynna dem, och det ligger i naturreservatet Bokhultet i södra delen av Växjö. Förr tillhörde marken regementet I11, som nu är nedlagt. Biparadiset anlades 2010 efter att artinventeringar visat på stor artrikedom i området. Här finns nämligen upp emot 90 arter av bin, bland annat de ovanliga arterna storfibblebi och väddsandbi. Men det är inte bara bin som trivs i biparadiset - här finns även fjärilar, som sälgskimmerfjäril, aspfjäril och bastardsvärmare, och steklar, till exempel rovsteklar och vägsteklar. Eftersom bin behöver flera olika sorters miljöer för att trivas som allra bäst, består biparadiset av flera delar. Först ängslandskapet, som är en slåtteräng fylld av åkervädd, blåklockor, fibblor och klöver, sedan backlandskapet med växter som ljung, gökärt, gullris och slåttergubbe och slutligen sandlandskapet med monke, rotfibbla, käringtand och harklöver. Utöver det finns en damm där det växer ängsvädd, rödtoppa och strätta. Det finns också många träd och buskar i biparadiset, eftersom bin inte bara behöver blommor utan även hagtorn, äppelträd, nyponros, vinbär, slån, lönn, lind och sälg, till exempel.

Visa mer

Om denna aktivitet