Bergunda kyrka

Adress: Bergunda kyrka, 355 93 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Bergunda kyrka, 355 93 VÄXJÖ

Kyrkan uppfördes förmodligen under slutet av 1100-talet som en romansk kyrka, då utan torn.

Kyrkan uppfördes förmodligen under slutet av 1100-talet som en romansk kyrka, då utan torn. Tornet byggdes någon gång under 1500-talet. 1825-26 byggdes kyrkan om exteriört till nuvarande utseende, då tillkom också interiört herrskapsläktaren. Långhuset är den äldsta delen av kyrkan och är från slutet av 1100-talet. Kyrkan byggdes till 1825-26 och då tillkom hela nuvarande koret och sidobyggnaden med sakristian i botten och läktaren över, som även idag kallas för greveläktaren. Tornet byggdes på 1500-talet, som ett försvarstorn främst mot danskarna som inte var så långt borta. I tornet fanns en tornkammare med skottgluggar. Predikstol, altartavla, antipendium, mässhakar med mera är gåvor från Bergkvara. Greven hade fram till 1921 också patronatsrätt, vilket innebar rätten att tillsätta präst.

Visa mer

Om denna aktivitet