Dädesjö gamla kyrka

Adress: 36042 Braås Visa karta

Adress: 36042 Braås

Den gamla medeltida kyrkan är vitkalkad och har fantastiska vägg- och takmålningar från 1200-talet. Den nya kyrkan byggdes 1794 och då användes den gamla som sädesmagasin, men idag anses den som en av landets bäst bevarade medeltidskyrkor.

Dädesjö kyrkomiljö är ett riksintresse för kulturmiljövården med två kyrkor, två prästgårdar, sockenstuga och kyrkstallar. Den gamla kyrkan har en mycket välbevarad interiör med kalk- och takmålningar som smyckats under sent 1200-tal. De är unika och har även uppmärksammats internationellt.

Show more

Om denna aktivitet