Jäts gamla kyrka

Adress: Jät stommen 2, 362 52 JÄT Visa karta

Adress: Jät stommen 2, 362 52 JÄT

Välbevarad medeltidskyrka som började uppföras i slutet på 1100-talet.

Välbevarad medeltidskyrka som började uppföras i slutet på 1100-talet. Sakristians välbevarade väggmålningar tillkom på 1730-talet och vapenhuset är från 1796.

Under koret finns en gravkammare med tio mer eller mindre välbevarade kistor. De rymmer kvarlevorna efter familjer som varit ägare till Helgåkra säteri och Jätsberg. Man hittar namn som Boije, von Dobrikowsky, Uggla, Rudebeck och Gyllenskog. Dessutom lär det finnas en mumifierad kvinnokropp som går under benämningen fröken Eketrä. Kyrkan togs ur bruk 1910 då Jäts nya kyrka stod färdig, men restaurerades på 1950-1960 talet. Numera används den som gudstjänstlokal under sommaren.

Visa mer

Om denna aktivitet