Gullhögarna gravfält

Adress: Gullhögarna gravfält, 360 42 Braås Visa karta

Adress: Gullhögarna gravfält, 360 42 Braås

Området, som ligger mellan Braås och Eke, har tjänat som gravfält för befolkningen i en närbelägen gård under yngre järnåldern 500 - 1050 e Kr. Intill ligger en domarring som består av nio liggande stenar i en cirkel.

Gravfältet är beläget på en moränås, nära Drättingesjön på gränsen mellan Dädesjö och Drevs socknar. Det omfattar 17 högar. De flesta högarna är mellan 7 och 15 meter i diameter, förutom ett par större högar som är 24 respektive 19 meter breda. Flera av högarna är skadade genom odling eller skattgrävning i äldre tid. En mindre hög undersöktes i slutet av 1800-talet, fynden utgjordes då av brända ben och bitar av ett lerkärl i järnfragment.

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Telefonnummer (Bokning)
    +46 0474-34113
  • Gatuadress 1
    Gullhögarna gravfält
  • Postadress
    360 42 Braås
  • E-post