Gullhögarna gravfält

Adress: Gullhögarna gravfält, 360 42 BRAÅS Visa karta

Adress: Gullhögarna gravfält, 360 42 BRAÅS

Gravfält mellan Braås och Eke.

Gravfält mellan Braås och Eke. Området har tjänat som gravfält för befolkningen i en närbelägen gård under yngre järnåldern 500 - 1050 e Kr. Intill ligger en domarring som består av nio liggande stenar i en cirkel. Gravfältet är beläget på en moränås, nära Drättingesjön på gränsen mellan Dädesjö och Drevs socknar. Det omfattar 17 högar. De flesta högarna är mellan 7 och 15 meter i diameter, förutom ett par större högar som är 24 respektive 19 meter breda. Flera av högarna är skadade genom odling eller skattgrävning i äldre tid. En mindre hög undersöktes i slutet av 1800-talet, fynden utgjordes då av brända ben och bitar av ett lerkärl i järnfragment.

Visa mer

Om denna aktivitet