Cykling: Växjö runt, 42 km

Adress: Strandvägen, 352 34 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Strandvägen, 352 34 VÄXJÖ

Växjö runt är ett drygt 4 mil långt gång- och cykelstråk runt Växjö stad. Stråket binder samman de sex sjöarna, naturmiljöer och stadens bostadsområden. Längs sträckan finns rastställen med vindskydd, eldstäder och andra bekvämligheter.

Växjö runt är ett drygt 4 mil långt gång- och cykelstråk runt Växjö stad. Stråket binder samman de sex sjöarna, naturmiljöer och stadens bostadsområden. Längs sträckan finns rastställen med vindskydd, eldstäder och andra bekvämligheter.

Här är också nära till bad, bryggor och grillplatser. Med olika anknytningar till andra vägar och cykelleder kan du lätt välja din egen del av stråket.
Växjö runt passerar värdefulla natur- och kulturmiljöer som du kanske inte kände till tidigare. Olika biotoper utmed sjöar, våtmarker, tidigare odlingsmarker, skogsmiljöer är viktiga för naturvården.
På ett 20-tal platser finns särskilt framtagen information med illustrationer som beskriver delar av den biologiska mångfalden.

Visa mer

Om denna aktivitet