Naturreservat Fylleryd

Visa karta

Fyllerydsområdet, som ligger i östra delen av Växjö mellan Högstorp och Sandsbro, har under lång tid nyttjats för fritid och motion. Områdets västra del är ett skogklätt starkt kuperat moränlandskap och i nordost sluttar terrängen ner mot Toftasjön.

Längre österut planar området ut och kring gården Stora Fylleryd anlades 1992 en golfbana. Fylleryds naturreservat är ett av Växjös mer varierande och utnyttjade rekreationsområden med det 11 km långa Trestugespåret och det 5 km långa belysta motionsspåret.

Visa mer

Om denna aktivitet