Naturreservat Braås Park

Adress: Braås Park, 360 42 Braås Visa karta

Adress: Braås Park, 360 42 Braås

Naturreservatet Braås park har en spännande kulturhistoria.

Naturreservatet Braås park har en spännande kulturhistoria. Naturen är varierande, med rullstensås, betesmarker, lövskogar och barrskogar. Området avgränsas åt öster av sjön Örken med en 4 km lång strand.

Naturreservatet sträcker sig över det som en gång var åker och äng på Braås gård. Här har varit åkrar sedan 1600-talet och på 1800-talet anlades en engelsk trädgård här. När man vandrar i reservatet ser man rester av gårdens parkanläggning, i form av byggnader, minnesstenar och alléer. När det gäller naturen så finns här gamla hagar, och träden står glest. Dessutom finns det en rullstensås, där det växer tallar och kattfot. Det finns även ängar, fyllda av bland annat backsippa, vårärt, darrgräs, gullviva och slåttergubbe, och pärlemorfjärilar och blåvingar flaxar omkring här. Naturreservatet är också rikt på insekter, lavar och svampar. Till exempel finns guldsandbiet här.

Visa mer

Om denna aktivitet