Naturreservat Braås Park

Visa karta

Naturreservatet Braås park har en spännande kulturhistoria och varierande natur med rullstensås, betesmarker, lövskogar och barrskogar. Området avgränsas åt öster av sjön Örken med en 4 km lång strand.

Naturreservatet sträcker sig över det som en gång var åker och äng på Braås gård. När man vandrar i reservatet ser man rester av gårdens parkanläggning, i form av byggnader, minnesstenar och alleér. Mer information på www.lansstyrelsen.se

Show more