Naturreservat Bokhultet

Adress: Bokhultet, 352 59 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Bokhultet, 352 59 VÄXJÖ

Bokhultet ligger bara någon kilometer från Växjö centrum.

Bokhultet var ett populärt utflyktsmål redan på 1800-talet. Sjön, skogarna och de öppna hagmarkerna bjuder på spännande naturupplevelser året runt. Här kan man jogga eller promenera.
Största delen av landområdena är skogbeväxta, mest med bokskog. Området är variationsrikt både vad gäller växt- och djurliv. Inom området har nästan 200 fågelarter observerats. Här finns även en mängd sällsynta arter av insekter, svampar, mossor och lavar. Skogens höga ålder, alla grova träd och de multnande stammarna gör att många arter trivs i området. I reservatet gäller särskilda föreskrifter och dessa finns på informationstavlorna vid reservatets entréer.

Visa mer

Om denna aktivitet