Naturreservat Dragsåsen

Adress: Dragsåsens Naturreservat, 352 50 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Dragsåsens Naturreservat, 352 50 VÄXJÖ

Dragsåsen är en rullstensås i Öjabys norra del som består av ett näs.

Dragsåsen är en rullstensås i Öjabys norra del som består av ett näs. Den består även av några mindre öar i den del av Bergundaåsen som bildades när inlandsisen smälte för mer än 10 000 år sedan.

Åsen och öarna är bevuxna med blandskog med grova stammar. På de låglänta mera fuktiga partierna växer pors, odon, strandlysning, blåtåtel och ljung. Åsen följer Helgasjöns västra strand i nord-sydlig riktning. Det är en getryggsås med smalt krön och branta sidor och på toppen av åsen går en stig. Längre söderut kan åsen följas som öar i Öjabyviken och i Norra och Södra Bergundasjöarna. Det finns även en grillplats. Här har du stor chans att se storlom, fiskgjuse och fisktärna men tänk på att inte störa fåglarna.

Visa mer

Om denna aktivitet