Naturreservat Dragsåsen

Adress: Dragsåsens Naturreservat, 352 50 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Dragsåsens Naturreservat, 352 50 VÄXJÖ

Dragsåsen är en rullstensås i Öjabys norra del som består av ett näs och några mindre öar i den del av Bergundaåsen som bildades när inlandsisen smälte för mer än 10 000 år sedan.

Åsen och öarna är bevuxna med blandskog. På de låglänta mera fuktiga partierna växer pors, odon, strandlysing och blåtåtel. Åsen följer Helgasjöns västra strand i nord-sydlig riktning. Det är en getryggsås med smalt krön och branta sidor. På toppen av åsen går en stig. Längre söderut kan åsen följas som öar i Öjabyviken och i Norra och Södra Bergundasjöarna.

Visa mer

Om denna aktivitet