Naturreservat Evedalsåsen

Adress: Evedalsåsens Naturreservat, 352 64 Växjö Visa karta

Adress: Evedalsåsens Naturreservat, 352 64 Växjö

Evedalsåsen är en del av Växjöåsen.

Evedalsåsen är en del av Växjöåsen. Växjöåsen är en rullstensås som bildades i samband med inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan. Då avsattes här ett landskap med olika typer av bildningar som rullstensås, åsgravar och åskullar.

Evedalsåsens naturreservat bildades 1970. Området kring denna rullstensås är mestadels bevuxen med blandskog med inslag av grova tallar och granar. Stormen Gudrun fällde många träd här 2005. Därmed finns det mycket död ved som gynnar svampar, insekter och fåglar. Exempel på fåglar i reservatet är spillkråka, gärdsmyg, entita, kungsfågel och lövsångare. Här växer även smultron och ärenpris. På många ställen finner man så kallade dödisgropar, som uppkommit efter att ett i grusen inbäddat isblock smält.

Visa mer

Om denna aktivitet