Naturreservat Evedalsåsen

Adress: Evedalsåsens Naturreservat, 352 64 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Evedalsåsens Naturreservat, 352 64 VÄXJÖ

Evedalsåsen är en del av Växjöåsen, en rullstensås som bildades i samband med inlandsisens avsmältning för 10 000 år sedan. Då avsattes här ett landskap med olika typer av bildningar som rullstensås, åsgravar och åskullar.

Området kring denna rullstensås är mestadels beväxt med blandskog med inslag av grova tallar och granar. I reservatet finns mycket död ved som gynnar svampar, insekter och fåglar. På många ställen finner man så kallade dödisgropar, som uppkommit efter att ett i grusen inbäddat isblock smält.

Visa mer

Om denna aktivitet