Naturreservat Hissö

Visa karta

Längst norrut på Kronobergshalvön leder en liten bro över till Hissö som har rikare vegetation än övriga öar i Helgasjön. På den östra sidan av ön, nere vid Helgasjöns strand, ligger det lilla naturreservatet Hissö.

Reservatet består av en 150-200 år gammal bokskog som gränsar till Helgasjön. I övrigt är barrskogsdominansen påtaglig på Hissö men genom riktad avverkning har lövskogsområden tillåtits breda ut sig allt mer. Här finns flera förnämliga ädellövskogsområden med mycket bok och en del ek. Längs öns stränder finns flera iordningsställda grillplatser med torrdass. I öns norra ände finns två hundbadplatser och en handdragen linfärja till Musön.

Show more

Om denna aktivitet