Naturreservat Hissö

Adress: Hissö Naturreservat, 352 63 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Hissö Naturreservat, 352 63 VÄXJÖ

Längst norrut på Kronobergshalvön leder en liten bro över till Hissö.

Hissö har rikare vegetation än övriga öar i Helgasjön. På den östra sidan av ön, nere vid Helgasjöns strand, ligger det lilla naturreservatet Hissö.

Reservatet består av en 150-200 år gammal bokskog som gränsar till Helgasjön. I övrigt är barrskogsdominansen påtaglig på Hissö men genom riktad avverkning har lövskogsområden tillåtits breda ut sig allt mer. Här finns flera förnämliga ädellövskogsområden med mycket bok och en del ek. Längs öns stränder finns flera iordningsställda grillplatser med torrdass. I öns norra ände finns två hundbadplatser och en bro över till Musön.

Visa mer

Om denna aktivitet