Naturreservat Helgö

Visa karta

Helgö är Helgasjöns största ö. Den östra halvan är naturreservat tillsammans med omkringliggande vatten med öar. Naturen är varierande med tallmosse, bokskogar och blandbarrskogar. Här finns även ett flertal lav- och mossarter och ett rikt fågelliv.

Helgö har en rik kulturhistoria vilket åker- och betesmark och en mängd fornlämningar vittnar om. Det finns många stenrösen och stensättningar som troligtvis är gamla gravar. På en del håll finns spår av hällkistor. Fördjupningar i sten som troligen är uthuggna av människor, s.k. hålgropar och älvkvarnar, förekommer också samt områden med fossila åkrar med hundratals röjningsrösen.
På Helgö finns det gott om strövstigar.

Show more

Om denna aktivitet