Cykelturen Tävelsåsrundan, 40 km

Visa karta

Den här turen startar vid Tävelsås kyrka 15 km söder om Växjö. Kyrkan ligger vackert invid sjön och på kyrkogården finns äldre gravstenar från släkten Hederstierna, som betytt mycket för denna bygd.

Den här turen startar vid Tävelsås kyrka 15 km söder om Växjö. Kyrkan ligger vackert invid sjön och på kyrkogården finns äldre gravstenar från släkten Hederstierna, som betytt mycket för denna bygd.

På Stjernvik, som du snart cyklar förbi, finns spår av händelser som på 1700-talet utspelat sig långt upp i kungahuset. Du cyklar söderut ut genom byn Stenslanda och in på den gamla Växjövägen mot Djura Nöbbele V. Vägen slingrar sig vackert genom ett gammalt odlingslandskap med hagar och betesmarker omgärdade av vackra mossbelupna stengärdesgårdar. Färden går vidare på en nedlagd gammal järnväg och förbi den brusande Aggaån med brett flöde genom en grönskande oas, vackert! När du cyklar genom allén ser du Lidhems säteri, en vacker byggnad i gustaviansk stil med rötter i 1400-talet. Trakten kring Jät med den gamla valvbron och den medeltida kyrkan från 1200-talet med sina vackra målningar, är klassad som riksintresse.
Ett häfte med karta över cykelturen finns att köpa på Turistbyrån.

För vidare information om cykelturen vänligen kontakta Växjö Turistbyrå.

Visa mer

Om denna aktivitet