Naturreservat Teleborg

Visa karta

Naturreservatet är beläget i stadsdelen Teleborgs östra delar. Det ligger kring vattentornet och avgränsas i väster och norr av bebyggelse och i öster av sjön Trummen. Det finns kuperad terräng, öppna fält, blomrika hagmarker, lövridåer och barrskog.

Längst ner vid Skirviken ligger ett våtmarksområde som är fågelskyddsområde. Där finns två fågeltorn.
Markerna kring Teleborg har varit bebodda och brukade ända sedan stenåldern. De äldsta spåren av människor är två gravfält från yngre järnåldern.

Visa mer

Om denna aktivitet