Naturreservat Sjösås Äng

Visa karta

I Braås utgör naturreservatet Sjösås äng tillsammans med hembygdsparken och den medeltida kyrkan ett mycket intressant utflyktsmål. I reservatet löper en vacker strövstig genom varierande natur. Området har en lång odlingshistoria.

Två ytor i reservatet sköts i dag fortfarande som slåtteräng och här finns rikligt med typiska ängsarter som ängsvädd, brudborste, prästkrage, slåttergubbe, jungfrulin och solvända. Speciellt i den östra ängen finns en rikedom av gamla träd. Dels hittar man ihåliga och mycket gamla lindar som hamlats under lång tid. Dessutom finns här ovanligt grova och högväxta ekar.

Show more

Om denna aktivitet