Naturreservat Notteryd

Visa karta

Notteryd ligger nära Växjö stad och är av stort rekreations- och friluftsvärde för stadens invånare. På området finns bland annat fornborgen Gripeberg.

Området har en rik kulturhistoria. Här finns bland annat länets enda fornborg. Den anlades redan under bronsåldern och moderna arkeologiska utgrävningar visar att den kan ha använts som ett hägnat grav- eller kultområde. Naturreservatet har höga naturvärden knutna till öppna gräsmarker och skog med gamla och multnande träd. Områdets historik som militärt övningsområde har gjort att skogarna inte har blivit utsatta för modernt skogsbruk. Militärens verksamhet har också resulterat i att skogarna ofta är glesa och ljusöppna. Senare tiders stormar har lett till att stora partier med framförallt gran har stormfällts.

Visa mer

Om denna aktivitet