Fiskekort för Växjösjöarnas fiskevårdsområde

Visa karta

Fiskekortet säljs på Växjö Turistcenter och gäller för 5 följande sjöar; Växjösjön, Södra & Norra Bergundasjön, Trummen, och Barnsjön. Obs! undantag från upplåtelsen: Norra Bergundasjön, till skydd för häckande fågel får inte fiske bedrivas i västra delen av sjön under tiden 1/4-30/6 (se karta).

Pris;
dagkort 60:- (gäller ej för fiske med angeldon eller ismetespön),
Årskort 400:- (gäller även för 6 st angeldon eller6 st ismetespön och som familjekort inkl ungdomar upp till 18 år.
Årskort för juniorer 50:- (gäller även för 6 st angeldon eller 6 st ismetespön).
Säsongskort (för ett år). 250:- (gäller endast för ett pimpelspö och under den isfria säsongen med ett spö).
För karpfiske i Växjösjön och Trummen kontakta sekreteraren (Leif Carlsson, 0470-82467). Karpfiske ingår ej i det vanliga fiskekortet. Karp som fångas inom området skall omedelbart och varsamt återutsättas på fångstplatsen. Varning för svag is i Norra Bergundasjön i anslutning till avloppsreningsverket vid sundet. För fiske med mete, spinn, fluga, pimpel samt enkelt drag, dock ej efter motordriven båt. Vid fiske i båt tillåts ytterligare ett spö per fiskande. Trollingfiske efter bensin, diesel eller eldriven motor är förbjudet!
Gruppkort för fisketävlingar, skolor, företag och liknande säljs av kassören/sekreteraren, Leif Carlsson, tel. 0470-824 67.
Båtplatser, fiskevårdsområdet upplåter båtplatser vid bryggor i Södra Bergundasjön, intresserade kan kontakta sekreteraren. För båtar som läggs vid land skall markägaren ge sitt tillstånd.
Minimimått för gädda är 40 cm, för gös 45 cm och maxmåttet 75 cm. Fångad gör mindre än 45 cm och större än 75 cm skall återutsättas på fångstplatsen.

Show more

Om denna aktivitet