Fiskekort: Helgasjön

Adress: Kronobergsgatan 7, 352 33 VÄXJÖ Visa karta

Adress: Kronobergsgatan 7, 352 33 VÄXJÖ

Fiskekortet säljs på Växjö turistcenter.

Upplåtelseområde; Helgasjön fram till Motorvägsbroarna i Helgevärma - dock ej de områden som av fiskvårdsskäl undantagits i Norra delen av Åbyfjorden, Kvarnviken, utanför Slussen och Örfjorden, Örviken utanför Svanåsabäckens utflöde. OBS! Sportfiske får ej ske i en zon på ca 100 m från privata bryggor, tomter o allmänt nyttjade badplatser.
Fiskekort Fiske; Gäller för fiske med Mete, Spinn, Fluga, Pimpel samt med enkelt drag efter motordriven båt. Kortet skall medföras/uppvisas vid Fiske på begäran.

-Dagkort 100 kr
-Veckokort 300 kr
-Årskort 600 kr. Gäller även för max 10 st angeldon.
-Årskort för juniorer 50 kr. Gäller som Junior-Årskort för ungdom upp till 18 år.
-Trollingkort, dagkort 300 kr. Gäller för trollingfiske med högst tre spön i Helgasjön, dock ej i norra delen av Byfjorden som är undantagen av fiskevårdsskäl ( se karta på baksida).
-Trollingkort, årskort 900 kr.Gäller för trollingfiske med högst tre spön i Helgasjön, dock ej i norra delen av Byfjorden som är undantagen av fiskevårdsskäl (se karta på baksida). Kortet gäller även för mete, spinn, fluga och pimpel.


Fiskekort skall medföras/ kunna uppvisas vid fiske, på begäran.

Gruppfiskekort: för fisketävling, företag, skolor eller större grupper, försäljes genom styrelsens försorg, efter individuell överenskommelse om tid o pris, på begäran.
Fiskevårdsområdet underhåller ett 40-tal vasar, främst i Evedal o Kronobergsområdet, Arabyviken o Västra delen av Åbyviken. Vid fiske intill vasarna är det förbjudet ankra eller förtöja i vasen.
OBS! MINIMÅTT: för Öring och Gädda 40 cm. för Gös 45 cm.
FÖRBUD mot fångst av Öring under tiden 15 Okt - 31 dec.
KRÄFTFISKET har utannonserats, att f.nv. gälla allmänt, fr.o.m. den 1/8 med första utlägg 17.00 t.o.m. den 30/9, då ej enskilda områden beslutat annat, t.ex. vid ev. begränsat fiske. Minimimått 10 cm!

Visa mer

Om denna aktivitet