Fiskekort för Helgasjön

Adress: Växjö Visa karta

Adress: Växjö

Fiskekortet säljs på Växjö turistbyrå.
Upplåtelseområde; Helgasjön fram till Motorvägsbroarna i Helgevärma - dock ej de områden som av fiskvårdsskäl undantagits i Norra delen av Åbyfjorden, Kvarnviken,utanför Slussen och Örfjorden, Örviken utanför Svanåsabäckens utflöde. OBS! Sportfiske får ej ske i en zon på ca 100 m från privata bryggor, tomter o allmänt nyttjade badplatser.
Fiskekort Fiske; Gäller för fiske med Mete, Spinn, Fluga, Pimpel samt med enkelt drag efter motordriven båt. Kortet skall medföras/uppvisas vid Fiske på begäran.

•Dagkort 60 kr
•Veckokort 125 kr
•Månadskort 200 kr
•Årskort 400 kr Gäller som Familjekort ( inkl. ungd. upp till 18 år ) / 10 is-angeldon.
•Junior 40 kr Gäller som Junior-Årskort för ungdom upp till 18 år.

Fiskekort Trolling; Gäller för fiske, med högst tre spön i sjön, med undantag för Åbyfjorden, pga. fiskevårdskäl. Kortet gäller samtidigt liksom ovanstående fiskekort.
Fiskekort skall medföras/ kunna uppvisas vid fiske, på begäran.
•Dagskort 200 kr
•Veckokort 400 kr
•Månadskort 500 kr
•Årskort 700 kr
Gruppfiskekort: för fisketävling, företag, skolor eller större grupper, försäljes genom styrelsens försorg, efter individuell överenskommelse om tid o pris, på begäran.
Fiskevårdsområdet underhåller ett 40-tal vasar, främst i Evedal o Kronobergsområdet, Arabyviken o Västra delen av Åbyviken. Vid fiske intill vasarna är det förbjudet ankra eller förtöja i vasen.
OBS! MINIMÅTT: för Öring och Gädda 40 cm. för Gös 45 cm.
FÖRBUD mot fångst av Öring under tiden 15 Okt - 31 dec.
KRÄFTFISKET har utannonserats, att f.nv. gälla allmänt, fr.o.m. den 1/8 med första utlägg 17.00 t.o.m. den 30/9, då ej enskilda områden beslutat annat, t.ex. vid ev. begränsat fiske. Minimimått 10 cm!
Helgsjöns fiskevårdsområdes förening Hfvof. Ordf. P.A.Terrs 0472 76 323, 0708 266 650, pa@terrs.net, info@helgasjonfiske.se

Show more

Om denna aktivitet